تابلو فرش دستباف تبریز گل تولیدی پور ستار چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گل تولیدی پور ستار چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61178
محل بافت : تبریز
عرض : 53 سانتی متر
طول : 75 سانتی متر
عرض با قاب : 77 سانتی متر
طول با قاب : 100 سانتی متر
رج : 55
طرح : سبد گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح سبد گل چله و گل ابریشم