تابلو فرش تبریز طرح مینیاتور فرشچیان چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح مینیاتور فرشچیان چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح مینیاتور فرشچیان چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح مینیاتور فرشچیان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61186
محل بافت : تبریز
عرض : 61 سانتی متر
طول : 81 سانتی متر
عرض با قاب : 79 سانتی متر
طول با قاب : 101 سانتی متر
رج : 55
طرح : مینیاتور رهایی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح مینیاتور استاد فرشچیان ابریشم