شش متری نقشه جدید ماهی یازده متنشش متری نقشه جدید ماهی یازده متنشش متری نقشه جدید ماهی یازده متنشش متری نقشه جدید ماهی یازده متن

شش متری نقشه جدید ماهی یازده متن

فروخته شده

کد فرش : 10871
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی یازده متن جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری تبریز طرح جدید ماهی یازده متن گل ابریشم