ذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان سفارشی بافذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان سفارشی بافذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان سفارشی بافذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان سفارشی باف

ذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان سفارشی باف

فروخته شده

کد فرش : 30809
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 110 سانتی متر
طول : 139 سانتی متر
رج : 0
طرح : ترنجی حاشیه خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم برجسته و سفارشی اعلا باف