ذرع و نیم تبریز طرح جدید سالاری چله و گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح جدید سالاری چله و گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح جدید سالاری چله و گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح جدید سالاری چله و گل ابریشم

ذرع و نیم تبریز طرح جدید سالاری چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30957
محل بافت : تبریز
عرض : 105 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 50
طرح : سالاری
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز طرح سالاری چله و گل ابریشم