تابلو فرش تبریز طرح کوچه باغ تولیدی قلی پور گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح کوچه باغ تولیدی قلی پور گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61075
محل بافت : تبریز
عرض : 56 سانتی متر
طول : 115 سانتی متر
رج : 45
طرح : کوچه باغ
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح کوچه باغ گل ابریشم