جفت قالیچه نقشه ماهی جدید نه متن مسی گل ابریشمجفت قالیچه نقشه ماهی جدید نه متن مسی گل ابریشمجفت قالیچه نقشه ماهی جدید نه متن مسی گل ابریشمجفت قالیچه نقشه ماهی جدید نه متن مسی گل ابریشم

جفت قالیچه نقشه ماهی جدید نه متن مسی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22158
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 152 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید نه متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

جفت قالیچه سه متری نقشه جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم