قالیچه سوزنی فرش سیرجانقالیچه سوزنی فرش سیرجانقالیچه سوزنی فرش سیرجانقالیچه سوزنی فرش سیرجان

قالیچه سوزنی فرش سیرجان

فروخته شده

کد فرش : 21035
محل بافت : سیرجان
عرض : 156 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه برجسته باف رنگ گیاهی