ذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رجذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رجذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رجذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج

ذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 30969
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 101 سانتی متر
طول : 158 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت نقشه ماهی جدید گل ابریشم