تابلو فرش تبریز طرح منظره مرداب چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح منظره مرداب چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح منظره مرداب چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61195
محل بافت : تبریز
عرض : 53 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره مرداب
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز منظره مرداب چله و گل ابریشم