تابلو فرش تبریز طرح منظره باغ توت چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح منظره باغ توت چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح منظره باغ توت چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61197
محل بافت : تبریز
عرض : 72 سانتی متر
طول : 106 سانتی متر
رج : 50
طرح : باغ توت
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز باغ توت چله و گل ابریشم