تابلو فرش تبریز طرح جدید گلدان گل تولیدی میر حیدریتابلو فرش تبریز طرح جدید گلدان گل تولیدی میر حیدری

تابلو فرش تبریز طرح جدید گلدان گل تولیدی میر حیدری

فروخته شده

کد فرش : 61201
محل بافت : تبریز
عرض : 46 سانتی متر
طول : 65 سانتی متر
عرض با قاب : 69 سانتی متر
طول با قاب : 88 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز گلدان گل چله و گل ابریشم