تابلو فرش تبریز طح گلدان برجسته باف تولیدی سیدزادهتابلو فرش تبریز طح گلدان برجسته باف تولیدی سیدزاده

تابلو فرش تبریز طح گلدان برجسته باف تولیدی سیدزاده

فروخته شده

کد فرش : 61203
محل بافت : تبریز
عرض : 52 سانتی متر
طول : 72 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل برجسته
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح گلدان برجسته باف چله و گل ابریشم