قالیچه سه متری نوین فر جدید کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه سه متری نوین فر جدید کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه سه متری نوین فر جدید کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه سه متری نوین فر جدید کف متن و حاشیه ابریشم

قالیچه سه متری نوین فر جدید کف متن و حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22171
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 50
طرح : نوین فر جدید تبریز
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : سبز آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تبریز نقشه جدید نوین فر کف متن و حاشیه ابریشم