قالیچه تبریز طرح موج مهر کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح موج مهر کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح موج مهر کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح موج مهر کف حاشیه ابریشم

قالیچه تبریز طرح موج مهر کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22173
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 50
طرح : موج مهر تبریز
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری تبریز طرح جدید موج مهر کف ابریشم