قالیچه تبریز طرح جدید گلستان  چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید گلستان  چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید گلستان  چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید گلستان  چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید گلستان  چله و گل ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید گلستان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22174
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 60
طرح : گلستان جدید تبریز
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح گلستان جدید شصت رج