تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان گل ستونی چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان گل ستونی چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان گل ستونی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61190
محل بافت : تبریز
عرض : 44 سانتی متر
طول : 95 سانتی متر
عرض با قاب : 65 سانتی متر
طول با قاب : 116 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل ستونی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز چله و گل ابریشم