تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره عرضی پاییز چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره عرضی پاییز چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره عرضی پاییز چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61196
محل بافت : تبریز
عرض : 57 سانتی متر
طول : 115 سانتی متر
عرض با قاب : 83 سانتی متر
طول با قاب : 140 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره پاییز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز چله و گل ابریشم