تابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید کاخ ورسای چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید کاخ ورسای چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید کاخ ورسای چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61202
محل بافت : تبریز
عرض : 76 سانتی متر
طول : 123 سانتی متر
عرض با قاب : 102 سانتی متر
طول با قاب : 145 سانتی متر
رج : 50
طرح : کاخ ورسای جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف تبریز چله و گل ابریشم منظره جدید کاخ ورسای