پرده ای سوزنی فرش سیرجانپرده ای سوزنی فرش سیرجانپرده ای سوزنی فرش سیرجانپرده ای سوزنی فرش سیرجان

پرده ای سوزنی فرش سیرجان

فروخته شده

کد فرش : 40948
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 172 سانتی متر
طول : 230 سانتی متر
رج : 0
طرح : کتیبه ای برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 14 کیلوگرم

پرده ای برجسته باف رنگ گیاهی کرک مرینوس