تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل ستونی چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل ستونی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61191
محل بافت : تبریز
عرض : 44 سانتی متر
طول : 88 سانتی متر
عرض با قاب : 70 سانتی متر
طول با قاب : 113 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل ستونی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم