شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 10869
محل بافت : تبریز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

شش متری دستبافت تبریز طرح هریس گل ابریشم