شش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته بافشش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته بافشش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

شش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 10508
محل بافت : سیرجان
عرض : 207 سانتی متر
طول : 280 سانتی متر
رج : 0
طرح : محرمات برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 18 کیلوگرم

حدود 6 متری دستبافت برجسته باف رنگ گیاهی برجسته بافت