تابلو فرش دستباف تبریز تندیس بانو گودیوا برجسته بافتابلو فرش دستباف تبریز تندیس بانو گودیوا برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز تندیس بانو گودیوا برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61216
محل بافت : تبریز
عرض : 75 سانتی متر
طول : 104 سانتی متر
عرض با قاب : 120 سانتی متر
طول با قاب : 148 سانتی متر
رج : 55
طرح : بانو گدیوا
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح تندیس بانو گودیوا چله ابریشم