تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره مرداب چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره مرداب چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره مرداب چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61218
محل بافت : تبریز
عرض : 57 سانتی متر
طول : 83 سانتی متر
عرض با قاب : 83 سانتی متر
طول با قاب : 109 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره مرداب
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح منظره مرداب چله و گل ابریشم