تابلو فرش دستباف تبریز طرح کوچه باغ تولیدی قلی پورتابلو فرش دستباف تبریز طرح کوچه باغ تولیدی قلی پور

تابلو فرش دستباف تبریز طرح کوچه باغ تولیدی قلی پور

فروخته شده

کد فرش : 61219
محل بافت : تبریز
عرض : 56 سانتی متر
طول : 116 سانتی متر
عرض با قاب : 78 سانتی متر
طول با قاب : 137 سانتی متر
رج : 45
طرح : کوچه باغ
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح کوچه باغ گل ابریشم تولیدی قلی پور