ذرع و نیم نقشه جدید ماهی گل ابریشم ذرع و نیم نقشه جدید ماهی گل ابریشم ذرع و نیم نقشه جدید ماهی گل ابریشم ذرع و نیم نقشه جدید ماهی گل ابریشم

ذرع و نیم نقشه جدید ماهی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30988
محل بافت : تبریز- خوی
عرض : 100 سانتی متر
طول : 148 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج