تابلو فرش دستباف تبریز طرح سطل چوبی گل چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح سطل چوبی گل چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح سطل چوبی گل چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61237
محل بافت : تبریز
عرض : 48 سانتی متر
طول : 65 سانتی متر
رج : 50
طرح : سطل چوبی گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سطل پر از گل چله و گل ابریشم