تابلو فرش تبریز سبد گل برجسته باف چله و گل ابریشم تابلو فرش تبریز سبد گل برجسته باف چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز سبد گل برجسته باف چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61238
محل بافت : تبریز
عرض : 46 سانتی متر
طول : 50 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز سب گل برجسته باف چله و گل ابریشم