تابلو فرش تبریز طرح جام گل ستونی چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح جام گل ستونی چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح جام گل ستونی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61239
محل بافت : تبریز
عرض : 40 سانتی متر
طول : 73 سانتی متر
عرض با قاب : 66 سانتی متر
طول با قاب : 99 سانتی متر
رج : 50
طرح : جام گل ستونی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح جام گل ستونی چله و گل ابریشم