قالیچه نقشه ماهی پنجاه رج دست دوم سالم گل ابریشمقالیچه نقشه ماهی پنجاه رج دست دوم سالم گل ابریشمقالیچه نقشه ماهی پنجاه رج دست دوم سالم گل ابریشمقالیچه نقشه ماهی پنجاه رج دست دوم سالم گل ابریشم

قالیچه نقشه ماهی پنجاه رج دست دوم سالم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22182
محل بافت : تبریز- خوی
عرض : 152 سانتی متر
طول : 192 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی هفت متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه سه متری ماهی افسری دست دوم گل ابریشم