قالیچه  دستباف تبریز طرح افشان پنجاه رج گل ابریشمقالیچه  دستباف تبریز طرح افشان پنجاه رج گل ابریشمقالیچه  دستباف تبریز طرح افشان پنجاه رج گل ابریشمقالیچه  دستباف تبریز طرح افشان پنجاه رج گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح افشان پنجاه رج گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22181
محل بافت : تبریز
عرض : 147 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : افشان
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت سه متری تبریز نقشه افشان گل ابریشم