قالیچه تبریزطرح گنبدشیخ لطف الله پنجاه رج گل ابریشمقالیچه تبریزطرح گنبدشیخ لطف الله پنجاه رج گل ابریشمقالیچه تبریزطرح گنبدشیخ لطف الله پنجاه رج گل ابریشمقالیچه تبریزطرح گنبدشیخ لطف الله پنجاه رج گل ابریشم

قالیچه تبریزطرح گنبدشیخ لطف الله پنجاه رج گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22187
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 216 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم