دایره قطر یک متر دستباف تبریز طرح سالاری گل ابریشمدایره قطر یک متر دستباف تبریز طرح سالاری گل ابریشمدایره قطر یک متر دستباف تبریز طرح سالاری گل ابریشمدایره قطر یک متر دستباف تبریز طرح سالاری گل ابریشم

دایره قطر یک متر دستباف تبریز طرح سالاری گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50165
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : سالاری تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

فرش گرد دستباف تبریز نقشه سالاری گل ابریشم