قالیچه تبریزطرح گنبدشیخ لطف الله پنجاه رج گل ابریشمقالیچه تبریزطرح گنبدشیخ لطف الله پنجاه رج گل ابریشمقالیچه تبریزطرح گنبدشیخ لطف الله پنجاه رج گل ابریشمقالیچه تبریزطرح گنبدشیخ لطف الله پنجاه رج گل ابریشم

قالیچه تبریزطرح گنبدشیخ لطف الله پنجاه رج گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22189
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ الطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریزدستبافت طرح گنبدشیخ لطف الله پنجاه رج گل ابریشم