شش متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10884
محل بافت : تبریز
عرض : 202 سانتی متر
طول : 308 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 18 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم پنجاه رج