قطر یک و نیم متر تبریز طرح قنبر پور کف متن و حاشیه و چله ابریشمقطر یک و نیم متر تبریز طرح قنبر پور کف متن و حاشیه و چله ابریشمقطر یک و نیم متر تبریز طرح قنبر پور کف متن و حاشیه و چله ابریشمقطر یک و نیم متر تبریز طرح قنبر پور کف متن و حاشیه و چله ابریشم

قطر یک و نیم متر تبریز طرح قنبر پور کف متن و حاشیه و چله ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50167
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 60
طرح : قنبرپور جدید
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

دایره دستباف تبریز قطر یک و نیم متر کف متن و حاشیه و چله ابریشم