قالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه و چله ابریشمقالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه و چله ابریشمقالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه و چله ابریشمقالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه و چله ابریشم

قالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه و چله ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22194
محل بافت : تبریز
عرض : 157 سانتی متر
طول : 215 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه و چله ابریشم