پرده ای قشقایی شیراز تمام پشم رنگ گیاهی دست ریس اعلا بافپرده ای قشقایی شیراز تمام پشم رنگ گیاهی دست ریس اعلا بافپرده ای قشقایی شیراز تمام پشم رنگ گیاهی دست ریس اعلا بافپرده ای قشقایی شیراز تمام پشم رنگ گیاهی دست ریس اعلا باف

پرده ای قشقایی شیراز تمام پشم رنگ گیاهی دست ریس اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 41037
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 165 سانتی متر
طول : 232 سانتی متر
رج : 40
طرح : ترنج قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 14 کیلوگرم

پرده ای قشقایی شیراز رنگ گیاهی پشم دست ریس ریز بافت