تابلو فرش دستباف تبریز چهره پنجاه رج با قاب سفارشی چوبتابلو فرش دستباف تبریز چهره پنجاه رج با قاب سفارشی چوب

تابلو فرش دستباف تبریز چهره پنجاه رج با قاب سفارشی چوب

آماده فروش

کد فرش : 61241
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 49 سانتی متر
طول بدون قاب 72 سانتی متر
عرض با قاب : 66 سانتی متر
طول با قاب : 90 سانتی متر
رج : 50
طرح : چهره خانم
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستباف تبریز چهره پنجاه رج با قاب چوب توسکا