شش متری دستباف بیجار نقشه ماهی دست دوم در حد نوشش متری دستباف بیجار نقشه ماهی دست دوم در حد نوشش متری دستباف بیجار نقشه ماهی دست دوم در حد نوشش متری دستباف بیجار نقشه ماهی دست دوم در حد نو

شش متری دستباف بیجار نقشه ماهی دست دوم در حد نو

فروخته شده

کد فرش : 10885
محل بافت : بیجار کردستان
عرض : 202 سانتی متر
طول : 306 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 24 کیلوگرم

شش متری دستباف بیجار نقشه ماهی دست دوم در حد نو