تابلو فرش دستباف تبریز طرح دختر بالرین چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح دختر بالرین چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح دختر بالرین چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61243
محل بافت : تبریز
عرض : 58 سانتی متر
طول : 87 سانتی متر
عرض با قاب : 84 سانتی متر
طول با قاب : 113 سانتی متر
رج : 55
طرح : دختر بالرین
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز نقشه جدید دختر بالرین چله و گل ابریشم