ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31008
محل بافت : تبریز
عرض : 108 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 40
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز دستباف نقشه جدید خطیبی گل ابریشم