شش متری دستباف تبریز طرح گنبد جدید امامزاده چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گنبد جدید امامزاده چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گنبد جدید امامزاده چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گنبد جدید امامزاده چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح گنبد جدید امامزاده چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10888
محل بافت : تبریز
عرض : 202 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد امامزاده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستباف تبریز نقشه گنبد امامزاده گل وچله ابریشم