ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31009
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 158 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم