قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22203
محل بافت : تبریز
عرض : 157 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم