جفت قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمجفت قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمجفت قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمجفت قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

جفت قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22204
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : آبی کاربنی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه سه متری دستباف تبریز نقش جدید علیا چله و گل ابریشم