شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10890
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 40
طرح : علیا جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 18 کیلوگرم

شش متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چهل رج گل ابریشم