جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید علیا گل ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید علیا گل ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید علیا گل ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید علیا گل ابریشم

جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید علیا گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 10892
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 310 سانتی متر
رج : 40
طرح : علیا جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 36 کیلوگرم

۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

جفت شش متری دستباف تبریز نقشه جدیدعلیا چهل رج گل ابریشم