قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22207
محل بافت : تبریز
عرض : 158 سانتی متر
طول : 218 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستباف تبریز نقشه علیا جدیدچله و گل ابریشم